Home » Giới Thiệu

Giới Thiệu

 Nguyễn Tấn Phận

  (Phan Nguyen)

Nguyễn Tấn Phận, Westminster, California 2013

California 2013

 

For-Web_Nguyen-Tan-Phan_Dai-Uy-300x198

Văn phòng Sĩ quan Tùy viên, dinh Dộc Lập, Saigon 1971

Hân Hạnh Chào Đón Quí Vị và Quí

Thân Hữu

 

Phóng ảnh Trang Nhà Ba Sàm 5/25/2014

 

 

 

Total Views: 60814 ,