Home » Day: November 21, 2017

Trump đại diện cho Hoa Kỳ tốt hơn nhiều trong chuyến Á du, so với Obama đã từng làm

Tổng Thống Donald Trump đã làm cho chúng ta hãnh diện trong chuyến Á du của ông – ít nhất là đối với những người trong số chúng ta vẫn cảm thấy hãnh diện mình là những công dân Hoa Kỳ hơn