Home » Đất Nước Mình Ngộ Quá Phải Không Anh! Trần T. Lam

Đất Nước Mình Ngộ Quá Phải Không Anh! Trần T. Lam

Đất nước mình ngộ quá phải không anh!

 

Đất nước mình ngộ quá phải không anh

Bốn ngàn tuổi mà dân không chịu lớn

Bốn ngàn tuổi mà vẫn còn bú mớm

Trước những bất công vẫn không biết kêu đòi…

 

Đất nước mình lạ quá phải không anh

Những chiếc bánh chưng vô cùng kì vĩ

Những dự án và tượng đài nghìn tỉ

Sinh mạng con người chỉ như cái móng tay…

 

Đất nước mình buồn quá phải không anh

Biển bạc, rừng xanh, cánh đồng lúa biếc

Rừng đã hết và biển thì đang chết

Những con thuyền nằm nhớ sóng khơi xa…

 

Đất nước mình thương quá phải không anh

Mỗi đứa trẻ sinh ra đã gánh nợ nần ông cha để lại

Di sản cho mai sau có gì để cháu con ta trang trải

Đứng trước năm châu mà không phải cúi đầu…

 

Đất nước mình rồi sẽ về đâu anh

Anh không biết em làm sao biết được

Câu hỏi gửi trời xanh, gửi người sau, người trước

Ai trả lời dùm đất nước sẽ về đâu…

 

Trần T. Lam (Hà Tĩnh)

 

 

Họa bài thơ “Đất nước mình ngộ quá phải không anh.”

Đất nước mình tội quá phải không cô

Tám muơi năm tuổi vẫn còn  để chỏm

Bốn mươi đổi sửa vẫn còn ốm đói

Trước cảnh tang thương mà vẫn không đòi hỏi    

 

Đất nước mình ngộ quá phải không cô  

Những chiếc cầu dây vô cùng huyền bí  

Những trẻ nhỏ đu qua mấy chiếc cầu khỉ

Chúng là con cháu một dất nước hung vĩ

Tre con VN dang tren duong den truong. Hinh: Internet

Đất nước mình buồn quá phải không cô   

Biển chết rừng khô cánh đồng đã cạn

Đất đã bán còn biển thì đã nhượng      

dân mình rồi chết xác vứt nơi mô   

 

Đất nước mình thương quá phải không cô

Mỗi dứa trẻ sanh ra đã có món nghề ông cha truyền lại

Di sản ăn xin là nghề mà con cháu ta đang trăn trở

Nợ nần tứ giăng mà làm sao ngẩng cổ

 

Đất nước mình rồi sẽ về đâu cô

Cô không biết tôi làm sao biết được

Câu hỏi gởi dương gian, gởi dân sau, quan trước

Ai trả lời dùm đất nước sẽ về đâu…

 

California 5/2016

TaoNam NTP 

Total Views: 1074 ,

Related posts:

Diệu Xưa
Si tu ne viendras pas avec moi
Cô Độc

Name of author

Name: Phan