Home » Vài Hình Chụp Trong Tuần

Vài Hình Chụp Trong Tuần

 

 

 

 

 

Mùa Đông trên bải biển Huntington Beach. Hình: Phan Nguyen 15-01-2018

 

 

Mùa Đông nắng ấm. Hình: Phan Nguyen 15-01-2018

 

 

 

Hình: Phan Nguyen 14-01-2018

 

 

Ba người bạn đồng hành. Hình: Phan Nguyen 14/01/2018

 

 

Đại sứ Mỹ và Phu nhân tại Hà Nội. Hình: Dân Làm Báo

 

 

 

 

Áo khăn rằn. Hình: BS Trần Văn Khang via daihocsupham-vankhoasg@googlegroups.com

 

 

Tung Lưới. Hình: Vu Cong Hien

 

 

Hình: Vũ Công Hiển. Giải Danh Dự tại Argentina 2017

 

 

 

 

 

 

Đèn trời tại Chiang Mai, Thái Lan. Hình: Vũ Công Hiền

Total Views: 3422 ,