Home » Hình Sinh Hoạt Hội Đoàn

Hình Sinh Hoạt Hội Đoàn

 

Hop mặt Phủ Tổng Thống. Oct. 1, 2017. Hàng đứng: từ trái: thứ 1: Nguyễn Tấn Phận; Thứ 2 vả 3: Ông và Bà Cổ Tấn Tinh Châu; Thứ 4: Bà Lai Văn Sáng; Thứ 5: Trần Thanh Điền; Thu 6: Hòa. Ha`ng ngồi, Tu` tra’i 1: Ông Pham Văn Tuân; Thứ 2: Ông Thu; Thứ 3 và 4: Ong và Bà Võ Trung Thứ.

 

Hàng đứng từ trái: Ông và Bà Cổ Tấn Tinh Châu, Trần Thanh Điền, Ông Phạm Văn Tuân, Bà Lai Văn Sáng, Hòa, Ông Khuê. Hàng ngồi từ trái: Nguyễn Tấn Phận, Ông Thu, Võ Trung Thứ

 

 

 

Natalie Than, supervisor at Residence Inn Marriott in Fountain Valley, CA. Photo: NTP 15/8/2017

 

PTDK Tết Ất Mùi 2015. Từ phải: Tiến sĩ Âu Vĩnh Hiền, GSTS Nguyễn Văn Sâm, HT Phạm Văn Khảm, Nguyễn Tấn Phận

 

Xin giới thiệu sách “Chuyện Đời Xưa” của GS Nguyễn Văn Sâm

 

Lễ ra mắt trang mạng Đạo và Đời Qui Nguyên. Từ trái: Bà Nguyễn Thủy, N. T. Phận, H. T. Phạm Văn Khảm.

 

Từ trái: Nguyễn Thủy, Nguỹen Tấn Phận, HT Pham Văn Khảm, GS Trần Văn Chi, GSTS Nguyễn Thanh Liêm.

 

Ngày hop giới thiệu trang mang Đạo và Đời. Từ trái: GSTS Pham Cao Dương và Phu nhân, GSTS Nguyễn Thanh Liêm và Phu nhân, GS Tràn Văn Chi, Ông Nguyễn Tấn Phận

 

 

Hop mặt cựu Dân quân cán chính VNCH 2012. Từ trái: Ông Nguyễn Tấn Phận, Thẩm phán Phạm Đình Hưng, GSTS Cao Văn Hỡ, GSTS Nguyễn Thanh Liêm, Ông Hoa Thế Nhan, Tiến sĩ Phạm Kim Long, Ông Phan Văn chính.

 

Họp Cuu Dân Quân Cán Chánh VNCH 2012. Hình bên trái: LS Lê Trọng Quát, Phó Thủ Tướng, Quốc Vụ Khanh, Đệ II VNCH

 

 

Tây Ninh Đồng Hương Hội – Tết 2010. Từ phải: Hoa Thế Nhân, Nguyễn Lý Sáng, Nguyễn Tấn Phận, Bích Trang.

 

Senior Center of Westminster 2012

 

Hội người cao niên tại Westminster Senior Center sinh hoạt với trẻ em hoc khu Garden Grove 2008

 

 

Senior Center of Westminster City, Calif. 2008

Total Views: 1146 ,