Home » Cô Độc

Cô Độc

Cô Độc

Mỗi lần có trăng tròn tôi lại thức trắng đêm

không phải để viết cho em nhưng là để làm thơ

vì trộm nghĩ mình còn cô độc

Rồi mỗi lần có trăng tròn tôi lại thức thâu đêm

không phải để viết cho em nhưng là để ước mơ

một đôi môi hồng và một ánh mắt nai tơ

Nay thì trăng bớt tròn tôi sẽ sống với quạnh hiu

Tôi lang thang với mây với gió với ước mộng nhiều

chợt em lại hỏi rằng anh đã biết yêu

thì anh cứ dối em rằng đời tẻ lạnh nhiều

Rồi một ngày trăng hết tròn tôi sẽ sống trong cô liêu

nhưng tôi vẫn làm thơ để kết tấm hoa điều

đề lên tên em và tên Việt nam mến yêu

trong suốt cuộc hành trình cô độc.

 

Tây Đô mùa nước lũ 1961

TaoNam NTP

 

Total Views: 913 ,

Related posts:

Diệu Xưa
Si tu ne viendras pas avec moi
Đất Nước Mình Ngộ Quá Phải Không Anh! Trần T. Lam

Name of author

Name: Phan