Home » Nhắc Lại Vụ Giàn Khoan HD 981 Nhân Đại Hội Đảng CS 12 – Nguyễn Tấn Phận

Nhắc Lại Vụ Giàn Khoan HD 981 Nhân Đại Hội Đảng CS 12 – Nguyễn Tấn Phận

Bài viết đăng trên Dân Làm Báo ngày 23/5/2014. Tuy không còn tính thời sự nhưng tác giả vẫn bảo vệ nội dung bài viết.  Nguyễn Tân Phận ̣(Phan Nguyen)

 

Total Views: 926 ,

Related posts:

TẠI SAO KHÓ CÓ THỂ TỰ HÀO LÀ NGƯỜI VIỆT NAM
Mất Gốc - Bs Trần Mộng Lâm
Ông Khai Tri'

Name of author

Name: Phan