Home » Nữ Nghị Sĩ Úc Đại Lợi cho con bú sữa mẹ khi phát biểu tai Quốc Hội

Nữ Nghị Sĩ Úc Đại Lợi cho con bú sữa mẹ khi phát biểu tai Quốc Hội

 

Xin vào link dưới đây để xem:

http://www.ctvnews.ca/world/australian-senator-breastfeeds-while-moving-motion-in-parliament-1.3470992

Total Views: 2956 ,

Related posts:

NGUỒN GỐC TÊN SÀI GÒN
Nhắc Lại Vụ Giàn Khoan HD 981 Nhân Đại Hội Đảng CS 12 - Nguyễn Tấn Phận (Phan Nguyen)
Why the Spratly Islands Dispute Matters By Derek DeLuca

Name of author

Name: Phan