Home » Nu Nghi Si Uc Dai Loi cho con bu sua me khi phat bieu tai Quoc Hoi

Nu Nghi Si Uc Dai Loi cho con bu sua me khi phat bieu tai Quoc Hoi

 

Xin vao link duoi day de xem:

http://www.ctvnews.ca/world/australian-senator-breastfeeds-while-moving-motion-in-parliament-1.3470992

Total Views: 2660 ,

Related posts:

TẠI SAO KHÓ CÓ THỂ TỰ HÀO LÀ NGƯỜI VIỆT NAM
Một Cuộc Di Cư Nguy Hiểm - Xuân Hàn
Australian senator breastfeeds baby on floor of Parliament

Name of author

Name: Phan