Home » Nữ Nghị Sĩ Úc Đại Lợi cho con bú sữa mẹ khi phát biểu tai Quốc Hội

Nữ Nghị Sĩ Úc Đại Lợi cho con bú sữa mẹ khi phát biểu tai Quốc Hội

 

Xin vào link dưới đây để xem:

http://www.ctvnews.ca/world/australian-senator-breastfeeds-while-moving-motion-in-parliament-1.3470992

Total Views: 2822 ,

Related posts:

Mất Gốc - Bs Trần Mộng Lâm
North Korea does not have capacity to hit U.S. 'with any degree of accuracy': U.S. general
TT Jefferson đã làm gì đối với Hồi giáo ?

Name of author

Name: Phan