Home » Category: Giáo Duc – Văn Nghệ

Cô Độc

Cô Độc Mỗi lần có trăng tròn tôi lại thức trắng đêm

Diệu Xưa

Diệu Xưa. Diệu xưa còn nhớ lại gì. Thời gian lưu lạc vòng mi em buồn.