Home » Category: Giáo Duc – Văn Nghệ

BỨC ẢNH MOT ĐẠI TÁ ĐỨNG DƯỚI MƯA CHÀO MỘT ĐÁM TANG XA LẠ

Môn “Công Dân Giáo Dục” ngày xưa, thời VNCH cũng dạy chúng ta như vậy. Tất cả quân nhân QL/VNCH cũng hành xử y như thế trong suốt thời gian chiến tranh. Đó là chỉ dấu của văn minh, của một nền giáo dục nhân bản, của một xã hội tự do. Photo of soldier Continue Reading

Cô Độc

Cô Độc Mỗi lần có trăng tròn tôi lại thức trắng đêm

Diệu Xưa

Diệu Xưa. Diệu xưa còn nhớ lại gì. Thời gian lưu lạc vòng mi em buồn.