Home » Category: Truyện Ngắn

Chuyện Một Người Mang Tên Nguyễn Thị Di Tản

Chuyện Một Người Mang Tên Nguyễn Thị Di Tản
Tên tôi là Nguyễn thị Di Tản. Cái họ Nguyễn của tôi đã chứng tỏ tôi là người Việt Nam chính hiệu con nai vàng. Song có điều tôi là đứa bé Việt Nam

NHỮNG NGƯỜI LÍNH

Tôi đặt hành lý vào hộc ở trên đầu rồi ngồi xuống ghế. Đây là chuyến bay dài làm tôi ước gì mình có một quyển sách hay để đọc