Home » Vĩnh Biệt Giáo sư Tiến Sĩ Nguyễn Thanh Liêm

Vĩnh Biệt Giáo sư Tiến Sĩ Nguyễn Thanh Liêm

GS TS Nguyễn Thanh Liêm

GS TS Nguyễn Thanh Liêm (phải)

 

Vĩnh Biệt GS TS Nguyễn Thanh Liêm

với lòng thương mến vô vàn

 

GS Tiến sĩ Nguyễn Thanh Liêm là:

Một Bậc Thầy Trong Sinh Hoạt Văn Hóa Giáo Dục

Một Người Anh Trong Sự Nghiệp Chánh Trị

Một Người Bạn Quí Trong  Đời Sống  Hàng Ngày

NGUYỄN TẤN PHẬN

Total Views: 936 ,

Related posts:

Người Việt Nam đầu tiên đặt chân đến châu Mỹ
Thư trả lời của nhà văn Phan Nhật Nam về lời mời họp mặt.ở Hà Nội

Name of author

Name: Phan